Gezilecek Yerler

Erzurum Gezi Rehberi

Erzurum Otel Gezi Tarih (6)

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ili olan Erzurum, tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim merkezidir. Geçimini geçmiş dönemde tarım ve havyacılık ile sağlayan kentte, kış turizminin gelişmesi ekonomiye büyük katkılar sağlamıştır. Tarihi mekânlar Erzurum gezi yazımıza tarihi mekanlarla başlıyoruz. Erzurum’da ziyaret edebileceğiniz ve şehrin tarihi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacak birçok tarihi mekân bulunmaktadır. Selçuklular zamanındaki mimarinin önemli örneklerinden olan ve ...

Devam »

Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi

Tortum Şelalesi (8)

Erzurum’un Tortum ilçesinde yer alır. Gölün genişliği 100 metre ile bir kilometre arasında değişim göstermektedir. Bu muhteşem doğal güzellik, oluşum evresine bakıldığında dünyanın ikinci, yüksekliğine bakıldığında ise dünyanın üçüncü şelalesi olma özelliğini taşır. Göl, heyelan sonucu Torum Çayı’nın önünü bir dağın kapatmasıyla oluşmuş olup gölün sonunda, kuzeyiyle Tev Vadisi arasında kalan kısımdaki heyelan yığınını aşmasıyla Tortum Şelalesi’ni oluşturmuştur. Burası gölün ...

Devam »

Tabyalar

Erzurum Tabyalar Nene Hatun Aziziye (28)

Tarihte 93 harbi diye bilinen Osmanlı Rus Savaşı, 1877-1878 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu savaş esnasında kullanılmak üzere, vatansever Erzurum halkı tarafından, şehrin korunması amacıyla yapılan tabyalar, bu kutsi vazifede üzerlerine düşeni tam manasıyla yerine getirmişlerdir. Birçok kahramanlığa şahitlik etmiş olan bu tabyalar, Erzurum’un fedakâr insanının şehirlerini kurtarmak için yaptıklarına da şahitlik etmiştir. Erzurum’un Kars – Ardahan (Kavak) – İstanbul ve Harput ...

Devam »

Yakutiye Medresesi

Yakutiye Medresesi (1)

Hicri 710 (miladi 1310) yılında, Cemaleddin Hoca Yakut Gazani’nin yaptırdığı medrese, İlhanlı Hükümdarı Sultan Olcayto zamanında yapılmıştır. Gazanhan ve Bolugan Hatun için yaptırılan medrese ile ilgili bilgilere, medresenin taç kapısındaki kitabeden ulaşmaktayız. Dört eyvanlı ve kapalı avluya sahip medreselerden olan Yakutiye’nin eyvanları arasında hücreler vardır. Medresenin batı eyvanı ise farklı bir tarz ile inşa edilmiş olup iki katlıdır. Her iki ...

Devam »

Üç Kümbetler

Üç Kümbetler (11)

Üç adet kümbetten oluşan ve Anadolu anıt mezarlarına çok güzel birer örnek olan Üç Kümbetler’den en büyük olanı Emir Saltuk’a aittir. Emir Saltuk’a ait olanın XII. yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülmektedir. Diğer iki kümbetin sahipleri bilinmemekle beraber bunların XIV. yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır. Bu kümbetlerden birisinin alt tarafı kare planlıdır. 12 cepheye sahip bu kümbet, Emir Saltuk Kümbeti’nin güneydoğusunda yer alır. ...

Devam »

Ulu Camii

Erzurum Ulu Camii (7)

Cami şehir merkezinde bulunup, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunmaktadır. Anadolu Selçukluları’nın mimari özelliklerinin hepsini yansıtır. Dikdörtgen planlı yapılan cami, güney duvarına doğru dikey doğrultuda uzanan yedi adet neften oluşmaktadır. Orta nef geniştir ve kubbenin önünde mukarnaslı iki adet ayna vardır. Nefin ışıklandırması ise kubbenin küçük pencereleri ve bu tonozların ışıklarıyla sağlanmıştır. Nefin önünde yer alan ahşap kubbe ise kademeleri silmeler ve kavallardan ...

Devam »

Lala (Mustafa) Paşa Camii

Erzurum Lala Camii (3)

Lala Paşa Camii, Erzurum’da bulunan ve Osmanlı’ya ait ilk camidir ve Erzurum’un merkezini oluşturur. Kitabesinde, Lala Mustafa Paşa’nın, 1562 yılında yaptırdığı yazmaktadır. Mimar Sinan’ın tezkirelerine göre caminin mimarı Mimar Sinan’dır. Cami külliyesinde hamam, muvakkıthane, sübyan mektebi ve şadırvan da bulunmaktadır. Caminin toplu görüntüsü, merkezi planlı olarak yapılmasından dolayıdır. İstanbul Şehzade Camii’nin planı da böyledir. Caminin ortasında dört paye üstüne oturmuş yarım ...

Devam »

Solakzade Camii

Erzurum Solakzade Camii (3)

Solakzade Camii, ismini, Erzurum’un eski müftülerinden biri olan Muhammed Sadık Solak Efendi’nin soyadından almıştır. 1986 yılında yapımına başlanan cami 10.000 metrekare arsa alanına sahiptir. Caminin yapımını üstlenen dernek, inşaatı, 1994 yılında tamamlamış ve camiyi ibadete açmıştır. Bu görkemli caminin ikişer şerefeli iki minaresi betonarme yapılıdır. Ana kubbesinin yanında 14 yarım kubbesi ve 7 kör kubbesi bulunan 22 kubbeli Solakzade Camii, ...

Devam »

Palandöken Dağı

Palandöken Dağı (2)

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Karasu-Aras dağlarından biridir. Bu dağlar Erzurum’un güneyinden geçer ve yay şeklinde uzanır. Palandöken Dağı’nın en yüksek yeri Büyükejder Tepesi olup 3176 metre yüksekliktedir. Çıplak bir görünüme sahiptir. Orman örtüsünden yoksun dağın çevresinde geniş otlaklar bulunmaktadır. Buralarda büyük ve küçükbaş hayvanlar otlatılmaktadır. Kış aylarında yoğun miktarda kar yağması ve yaklaşık altı ay kadar yerden kalkmaması Palandöken’i, ...

Devam »

Öşvank (Öşki) Manastırı

Öşvank (Öşki) Manastırı (1)

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Çamlıyamaç Köyü’nde bulunan manastırın günümüze kadar sağlam kalan kısımları; kilisesi, üç şapeli, yemekhanesi ve kütüphanesidir. Bu kütüphanede el yazması eserler kopya edilir ve korunurdu. Kilisede bulunan eski yazıtlara bakıldığında kilisenin inşa tarihi olarak 963-973 yılları arası görülür. Gürcü Kralı Kuropolat Adarnese’nin oğulları olan, 961’den 1001’e kadar hüküm süren David ve 966’da ölen Prens Bagrat tarafından yaptırılmıştır. ...

Devam »